Akreditované resocializačné centrum pre deti od 15 do 18 rokov
Ξ

Darujte 2 % z dane pre ROAD

Darujte nám 2% z dane.

Ďakujeme!

Ďakujeme za každú kvapku, ktorá robí jazero.
 


NA STIAHNUTIE:


Vyhlásenie za minulý rok

Potvrdenie o zaplatení dane z prijmov

Postup ako poukázať 2%


Podporiť nás môžete na čísle účtu : 
SK9409000000000180044085


Zo srdca ĎAKUJEME!   Práce našich klientov: 

„Ak nebudeš mnoho očakávať, budú sa ti zdať aj malé veci veľkými.“ (Platón)


 


Ako darovať 2% z dane:
 

  1. Zamestnanci, ktorí požiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, t.j. daňové priznanie im robí zamestnávateľ:
Do 15. 02. 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Požiadajte zamestnávateľa, aby vám zároveň vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:
  • 2%z vašej zaplatenej dane - to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3%z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.
Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2%/3% z daní do Vyhlásenia (ľudovo povedané tlačivo na poukázanie 2%/3%).
Vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech našej organizácie.
        
Ďakujeme
   
  1. Fyzické osoby, ktoré si robia daňové priznanie sami
V rámci robenia si daňového priznania za rok 2022 si v rámci strany č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B) vypočítajte:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
V tejto časti Daňového priznania uveďte naše údaje:

IČO/SID: 31821022  
Právna forma: nezisková organizácia   
Obchodné meno/názov: ROAD, n.o.
Ulica: Handlovská   
Číslo: 2184/11
PSČ: 851 01  
Obec: Bratislava 
 
 Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho združenia.
 
Ďakujeme
 
  1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

 
1. Na strane č. 12 daňového priznania pre právnické osoby si vypočítajte vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov– to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Výška poukázanej sumy musí byť minimálne 8,00 €.
2. vznikajúce rozdiely vo výške poukázaného % z dane:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 3. Na rovnakej strane (č.12) v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše nasledovné údaje: 

IČO/SID: 31821022  
Právna forma: nezisková organizácia   
Obchodné meno/názov: ROAD,n.o.
Ulica: Handlovská
Číslo: 2184/11
PSČ: 851 01  
Obec: Bratislava

5. Rovnako môžete na tomto mieste  zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.
6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
 
Ďakujeme

 
 

Posledná úprava: 15.Sep.2023 11:09:31 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk